Algemene voorwaarden


Artikel 1 Nederlands recht
1.1 Op al onze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
1.2 Als u met ons een verbintenis aangaat, betekent dit tegelijkertijd
dat u onze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Hordijkfietsen.nl is een webwinkel ingeschreven bij de KvK
onder nr. 50867652 – BTW nr. NL096948735B01

Artikel 2 Overeenkomsten
2.1 Wij behouden ons het recht voor om evt. prijzen en teksten te
wijzigen. Derhalve zijn onze aanbiedingen en teksten vrijblijvend
te noemen. *Druk en publicatie fouten zijn voorbehouden

Artikel 3 Betalingen en prijzen
3.1 Alle door ons vermelde prijzen zijn inclusief btw.
3.2 Betaling kan vooraf (indien via de website besteld) of tijdens de
aflevering.
Betaald u tijdens de aflevering bij u thuis, dan dient de betaling
contant te geschieden en bij voorkeur gepast.
3.3 Bepaalde merken/modellen worden rechtstreeks van de fabrikant naar de
klant geleverd. U dient dan het totale bedrag + bezorgkosten van te voren aan ons over te maken.
Zodra dit bedrag is bijgeschreven wordt de fiets naar u verzonden.

Artikel 4 Besteld product
4.1 De door u bestelde fiets(en) word(en) in doos afgeleverd en is (zijn) voor ca. 85% al
voor gemonteerd -
4.2 -op de fiets(en) dient u zelf de trappers erop te draaien.
-rechtse trapper aan de kant van de kettingkast rechtsomdraaien.
-linkse trapper aan de andere zijde linksomdraaien.
-aan de kopsekant van de trapper staat een l (links) of een r (rechts)
vermeld.
-u kunt de fiets desgewenst door ons laten afmonteren - indien u dit zelf wenst te doen zijn wij niet aansprakelijk
voor montagefouten. Indien de fiets door ons afgemonteerd wordt dient u zelf het stuur en het zadel
op uw hoogte te zetten en goed vast te draaien.

4.2 Een uitzondering hierop zijn de kinderfietsen. Deze worden in bijna
alle gevallen fabriek klaar afgeleverd en zijn voor 90% voor gemonteerd.
Uiteraard is er een montage instructie bijgesloten.
4.3 Onderhoud. Het is belangrijk dat u de fiets/bakfiets goed onderhoud en na
ca. 3 weken gebruik alle bouten en schroeven na loopt en zo nodig aandraait.

4.3 Wijzigingen in prijs en specificaties bijv. kleur-type koplamp, door de
fabrikant of importeur doorgevoerd, alsmede kleine kleurafwijkingen
voorbehouden.
4.4 Ondanks dat de fietsen met de grootste zorg verpakt zijn kunnen kleine oneffenheden/krasjes
tot de mogelijkheid behoren
4.5 Mocht u een artikel besteld hebben en het artikel is al klaargezet of
verstuurd, en u wilt het alsnog annuleren, dan is dat mogelijk, maar
dan zijn er kosten aan verbonden, n.l. de verzendkosten (a.d. €35,00).

Artikel 5 Bijzondere bepalingen
5.1 Maten – specificatie – prijzen en afbeeldingen op de website gelden
onder voorbehoud van vergissingen en of plaatsingsfouten.
*Druk en publicatie fouten zijn voorbehouden

Artikel 6 De wet kopen op afstand
6.1 Sinds februari 2001 is de wet kopen op afstand van kracht. Dit geldt
o.a. voor aankopen via het internet.
6.2 In het kader van deze wet heeft de consument het recht op ruilen
of retourneren binnen 14 werkdagen na aflevering.(alleen fietsen)
-het product dient onbeschadigd en ongebruikt te zijn.
-verpakt in de originele verpakking.
-is het product beschadigd bij ontvangst dan zijn er geen kosten voor retourneren aan verbonden.
-wilt u het product ruilen of retour zenden dan zijn de verzendkosten voor de klant.
-bij opsturen is het risico voor de verzender.

Artikel 7 Garantie
7.1 U krijgt bij Hordijkfietsen.nl altijd 1 jaar garantie op het frame.
E-bike en E-bakfietsen van het merk Vogue en Troy hebben een garantie termijn van 2 jaar op het frame en 1 jaar op onderdelen welke niet aan slijtageonderhevig zijn.

Op de accu van Vogue & Troy krijgt u 2 jaar garantie. Overige merken 1 jaar.
Deze garantie geldt niet indien;
 - de fiets oneigenlijk gebruikt is
- de consument de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt
Uw factuur is tevens uw officiële garantiebewijs.
7.2 Bij reparaties door derden vervalt elke garantie. Defecten als gevolg
van achterstallig onderhoud of onzorgvuldig gebruik vallen niet onder
de garantie evenals foutieve montage (indien u de fiets zelf afmonteert).
7.3 Schade aan de fiets ontstaan door gebruik van vervoer op een fietsdrager
wordt niet vergoed.
7.4 Zie voor de uitgebreide garantie fiets en bakfiets - onderhoud fiets/bakfiets en garantie.

Nalatig onderhoud
Als bij een klacht m.b.t. een E-bike of E-bakfiets blijkt dat de klacht is ontstaan door nalatig onderhoud dan berekenen wij, bij het ophalen van de E-bike of E-bakfiets, hier kosten voor.
De kosten hiervoor bedragen € 85,- voor het ophalen+retour brengen.
Kosten van onderdelen die nodig zijn n.a.v. nalatig onderhoud + arbeidsloon wordt tevens aan u doorberekent.


Wat te doen bij een klachtenprocedure

Alle webwinkels zijn verplicht te verwijzen naar het Europese ODR platform.

De consument kan bij een geschil dit melden bij het ODR platform.

(http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

_____________________________________________________________________

Privacyverklaring Hordijkfietsen.nl
Deze privacyverklaring geldt voor alle bezoekers van de website www.hordijkfietsen.nl

1. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Hordijkfietsen.nl biedt de mogelijkheid om fietsen, bakfietsen, driewielers voor volwassen en accessoires via de webwinkel van Hordijkfietsen.nl af te nemen. Alvorens tot het definitief bestellen over te gaan, dient u akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden van Hordijkfietsen.nl.

2. Privacy
Hordijkfietsen.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij de verwerking van uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die worden verkregen via de website, worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. In deze verklaring zet Hordijkfietsen.nl uiteen hoe zij omgaat met persoonsgegevens die worden verkregen via de website.

3. Doel van de verwerking
Hordijkfietsen.nl biedt de mogelijkheid om fietsen, bakfietsen, driewielers voor volwassen en accessoires via de webwinkel van Hordijkfietsen.nl af te nemen. Als u deze producten via de webwinkel van Hordijkfietsen.nl afneemt of u via de website registreert, word u gevraagd de nodige persoonsgegevens van uzelf in te vullen. Onder deze persoonsgegevens vallen onder meer uw contactgegevens. Wij zullen de persoonsgegevens uitsluitend verzamelen en (laten) verwerken voor zover en voor zolang dit nodig is voor de volgende doeleinden;

Het uitvoeren van de overeenkomst:
Het verzenden en factureren van en ontvangen van betalingen voor bestelde producten

Hordijkfietsen.nl zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve indien
hiervoor toestemming van u is verkregen, alsmede voor zover dit nodig is voor:

De uitvoering van de overeenkomst, zoals het laten bezorgen van producten door derden aan u en het afhandelen van de betaling:
Het controleren van kredietwaardigheid

Hordijkfietsen.nl maakt gebruik van Mollie`s diensten als betaaldienstverlener, gegevens in die context tussen ons en Mollie kunnen worden gedeeld.

4. Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.


5. Facebook
Hordijkfietsen.nl maakt alleen gebruik van Facebook. Op onze website is een button opgenomen om webpagina`s te kunnen promoten (liken) op het sociale netwerk Facebook. Deze button werkt door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.

De informatie die Facebook verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook en Google+, en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Facebook en Google+ stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wilt u meer weten omtrent wat Facebook doet met uw persoonsgegevens welke zij met deze code verwerken, leest u dan de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen).

6. Fiscale bewaarplicht
Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).
Na deze periode worden uw gegevens verwijderd c.q. vernietigd.

7. Inzage, correctie, wijziging
Op schriftelijk verzoek heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Hordijkfietsen.nl
Overgouw 37
1351KD Almere

8. Rechten van de consument
Bent u als consument het niet eens over de manier waarop Hordijkfietsen.nl met uw gegevens omgaat, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht iedere klacht te behandelen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
autoriteitpersoonsgegevens.nl

Consumentprivacyverklaring - IN3 (payin3.eu)

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Algemene voorwaarden
Artikel 1 Nederlands recht
1.1 Op al onze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
1.2 Als u met ons een verbintenis aangaat, betekent dit tegelijkertijd
dat u onze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Hordijkfietsen.nl is een webwinkel ingeschreven bij de KvK
onder nr. 50867652 – BTW nr. NL096948735B01

Artikel 2 Overeenkomsten
2.1 Wij behouden ons het recht voor om evt. prijzen en teksten te
wijzigen. Derhalve zijn onze aanbiedingen en teksten vrijblijvend
te noemen. *Druk en publicatie fouten zijn voorbehouden

Artikel 3 Betalingen en prijzen
3.1 Alle door ons vermelde prijzen zijn inclusief btw.
3.2 Betaling kan vooraf (indien via de website besteld) of tijdens de
aflevering.
Betaald u tijdens de aflevering bij u thuis, dan dient de betaling
contant te geschieden en bij voorkeur gepast.
3.3 Bepaalde merken/modellen worden rechtstreeks van de fabrikant naar de
klant geleverd. U dient dan het totale bedrag + bezorgkosten van te voren aan ons over te maken.
Zodra dit bedrag is bijgeschreven wordt de fiets naar u verzonden.

Artikel 4 Besteld product
4.1 De door u bestelde fiets(en) word(en) in doos afgeleverd en is (zijn) voor ca. 85% al
voor gemonteerd -
4.2 -op de fiets(en) dient u zelf de trappers erop te draaien.
-rechtse trapper aan de kant van de kettingkast rechtsomdraaien.
-linkse trapper aan de andere zijde linksomdraaien.
-aan de kopsekant van de trapper staat een l (links) of een r (rechts)
vermeld.
-u kunt de fiets desgewenst door ons laten afmonteren - indien u dit zelf wenst te doen zijn wij niet aansprakelijk
voor montagefouten. Indien de fiets door ons afgemonteerd wordt dient u zelf het stuur en het zadel
op uw hoogte te zetten en goed vast te draaien.

4.2 Een uitzondering hierop zijn de kinderfietsen. Deze worden in bijna
alle gevallen fabriek klaar afgeleverd en zijn voor 90% voor gemonteerd.
Uiteraard is er een montage instructie bijgesloten.
4.3 Onderhoud. Het is belangrijk dat u de fiets/bakfiets goed onderhoud en na
ca. 3 weken gebruik alle bouten en schroeven na loopt en zo nodig aandraait.

4.3 Wijzigingen in prijs en specificaties bijv. kleur-type koplamp, door de
fabrikant of importeur doorgevoerd, alsmede kleine kleurafwijkingen
voorbehouden.
4.4 Ondanks dat de fietsen met de grootste zorg verpakt zijn kunnen kleine oneffenheden/krasjes
tot de mogelijkheid behoren
4.5 Mocht u een artikel besteld hebben en het artikel is al klaargezet of
verstuurd, en u wilt het alsnog annuleren, dan is dat mogelijk, maar
dan zijn er kosten aan verbonden, n.l. de verzendkosten (a.d. €15,00).

Artikel 5 Bijzondere bepalingen
5.1 Maten – specificatie – prijzen en afbeeldingen op de website gelden
onder voorbehoud van vergissingen en of plaatsingsfouten.
*Druk en publicatie fouten zijn voorbehouden

Artikel 6 De wet kopen op afstand
6.1 Sinds februari 2001 is de wet kopen op afstand van kracht. Dit geldt
o.a. voor aankopen via het internet.
6.2 In het kader van deze wet heeft de consument het recht op ruilen
of retourneren binnen 14 werkdagen na aflevering.(alleen fietsen)
-het product dient onbeschadigd en ongebruikt te zijn.
-verpakt in de originele verpakking.
-is het product beschadigd bij ontvangst dan zijn er geen kosten voor retourneren aan verbonden.
-wilt u het product ruilen of retour zenden dan zijn de verzendkosten voor de klant.
-bij opsturen is het risico voor de verzender.

Artikel 7 Garantie
7.1 U krijgt bij Hordijkfietsen.nl altijd 1 jaar garantie op het frame.
E-bike en E-bakfietsen van het merk Vogue en Troy hebben een garantie termijn van 2 jaar op het frame en 1 jaar op onderdelen welke niet aan slijtage
onderhevig zijn. Op de accu krijgt u 2 jaar garantie.
Deze garantie geldt niet indien;
- de fiets oneigenlijk gebruikt is
- de consument de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt
Uw factuur is tevens uw officiële garantiebewijs.
7.2 Bij reparaties door derden vervalt elke garantie. Defecten als gevolg
van achterstallig onderhoud of onzorgvuldig gebruik vallen niet onder
de garantie evenals foutieve montage (indien u de fiets zelf afmonteert).
7.3 Schade aan de fiets ontstaan door gebruik van vervoer op een fietsdrager
wordt niet vergoed.
7.4 Zie voor de uitgebreide garantie fiets en bakfiets - onderhoud fiets/bakfiets en garantie.

Nalatig onderhoud
Als bij een klacht m.b.t. een E-bike of E-bakfiets blijkt dat de klacht is ontstaan door nalatig onderhoud dan berekenen wij, bij het ophalen van de E-bike of E-bakfiets, hier kosten voor.
De kosten hiervoor bedragen € 55,- voorrijkosten + km. kosten van Almere naar de Vogue in Beverwijk en retour. Zijnde € 0,19 per km.
Kosten van onderdelen die nodig zijn n.a.v. nalatig onderhoud + arbeidsloon wordt tevens aan u doorberekent.


Wat te doen bij een klachtenprocedure

Alle webwinkels zijn verplicht te verwijzen naar het Europese ODR platform.

De consument kan bij een geschil dit melden bij het ODR platform.

(http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

_____________________________________________________________________

Privacyverklaring Hordijkfietsen.nl
Deze privacyverklaring geldt voor alle bezoekers van de website www.hordijkfietsen.nl

1. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Hordijkfietsen.nl biedt de mogelijkheid om fietsen, bakfietsen, driewielers voor volwassen en accessoires via de webwinkel van Hordijkfietsen.nl af te nemen. Alvorens tot het definitief bestellen over te gaan, dient u akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden van Hordijkfietsen.nl.

2. Privacy
Hordijkfietsen.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij de verwerking van uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die worden verkregen via de website, worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. In deze verklaring zet Hordijkfietsen.nl uiteen hoe zij omgaat met persoonsgegevens die worden verkregen via de website.

3. Doel van de verwerking
Hordijkfietsen.nl biedt de mogelijkheid om fietsen, bakfietsen, driewielers voor volwassen en accessoires via de webwinkel van Hordijkfietsen.nl af te nemen. Als u deze producten via de webwinkel van Hordijkfietsen.nl afneemt of u via de website registreert, word u gevraagd de nodige persoonsgegevens van uzelf in te vullen. Onder deze persoonsgegevens vallen onder meer uw contactgegevens. Wij zullen de persoonsgegevens uitsluitend verzamelen en (laten) verwerken voor zover en voor zolang dit nodig is voor de volgende doeleinden;

Het uitvoeren van de overeenkomst:
Het verzenden en factureren van en ontvangen van betalingen voor bestelde producten

Hordijkfietsen.nl zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve indien
hiervoor toestemming van u is verkregen, alsmede voor zover dit nodig is voor:

De uitvoering van de overeenkomst, zoals het laten bezorgen van producten door derden aan u en het afhandelen van de betaling:
Het controleren van kredietwaardigheid

Hordijkfietsen.nl maakt gebruik van Mollie`s diensten als betaaldienstverlener, gegevens in die context tussen ons en Mollie kunnen worden gedeeld.

4. Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.


5. Facebook
Hordijkfietsen.nl maakt alleen gebruik van Facebook. Op onze website is een button opgenomen om webpagina`s te kunnen promoten (liken) op het sociale netwerk Facebook. Deze button werkt door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.

De informatie die Facebook verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook en Google+, en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Facebook en Google+ stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wilt u meer weten omtrent wat Facebook doet met uw persoonsgegevens welke zij met deze code verwerken, leest u dan de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen).

6. Fiscale bewaarplicht
Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).
Na deze periode worden uw gegevens verwijderd c.q. vernietigd.

7. Inzage, correctie, wijziging
Op schriftelijk verzoek heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Hordijkfietsen.nl
Overgouw 37
1351KD Almere

8. Rechten van de consument
Bent u als consument het niet eens over de manier waarop Hordijkfietsen.nl met uw gegevens omgaat, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht iedere klacht te behandelen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
autoriteitpersoonsgegevens.nl(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2024 Hordijkfietsen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel